NovaĵojLa aprila numero de la revuo Esperanto elŝuteblas senpage

posted Mar 31, 2017, 1:07 PM by NZEA web2

Kadre de la festado de la Zamenhof-Jaro, la unua numero de la redaktoroj Dima Ŝevĉenko kaj Anna Striganova estas libere elŝutebla de la retejo http://revuoesperanto.org/senpaga_aprila_numero dum la tuta monato aprilo.

Estas tre ĝojige, ke ĉiuj esperantistoj tra la mondo povas senpage elŝuti provnumeron de la revuo Esperanto por 'gustumi' ĝian enhavon, kaj aparte ni fieras, ke tiu ĉi numero estas la unua sub nia redaktado - komentas Dima Ŝevĉenko kaj Anna Striganova.

La redaktora paro jam arde pretigas la majan numeron; se vi volos legi ankaŭ ĝin kaj ĉiujn numerojn aperantajn en la jaro 2017, vi povas aboni la revuon rekte aŭ aliĝi al UEA ĉe: http://uea.org/alighoj/alighilo. Se vi ŝatus helpi ke la revuo kaj la revua retejo estu laŭeble plej interesaj kaj buntaj, sendu viajn rekomendojn kaj kontribuojn al revuoesperanto@gmail.com!

Gazetaraj Komunikoj de UEA
N-ro 677
2017-03-31

Mesaĝo de UEA okaze de Internacia Virina Tago

posted Mar 24, 2017, 1:03 PM by NZEA web2

8 marto 2017. Hodiaŭ Universala Esperanto-Asocio faris la jenan deklaron okaze de Internacia Virina Tago.

Internacia Virina Tago estas okazo por pripensi la progreson faritan survoje al forigo de diskriminacio kontraŭ virinoj kaj insistado pri iliaj egalaj rajtoj, kaj ankaŭ por konsideri la longan vojaĝon al egaleco kiu ankoraŭ irendas.

Universala Esperanto-Asocio aparte zorgas pri la efikoj de edukaj kaj sociaj malegalecoj sur la vivoj de knabinoj kaj virinoj. Al grandaj nombroj tra la mondo oni baras aliron al edukado samnivela kiel tiu de iliaj fratoj, kaj la proporcio de analfabetaj virinoj estas pli alta ol tiu de viroj. Tiuj kondiĉoj estas proksime ligitaj al pli limigita aliro al la lingvoj de pli vasta komunikado kaj politika partopreno, kaj tial al malpli da influo en la familia kaj socia decidfarado.

Kaj la progreso ne estas egala: en iuj mondopartoj, la kondiĉo de virinoj eĉ plimalboniĝas.

Samtempe, UEA agnoskas kaj estimas la gvidan rolon de virinoj en movadoj por lingva kaj kultura revigligo, kaj por la protektado de “la doma vivo de la popoloj” kontraŭ diversaj formoj de subpremo kaj diskriminacio. Tiaj klopodoj estas esenca parto de la strebado por konstrui mondon en kiu multaj lingvoj kaj kulturoj povas kunekzisti harmonie. La protektado kaj antaŭenigo de la rajtoj de virinoj estas nemalhavebla dimensio de ĉi tiu strebado.

En ĉi tiu Internacia Virina Tago, ni esprimas nian solidarecon kun movadoj por forigi diskriminacion kontraŭ virinoj kaj knabinoj, kaj por konstrui daŭripovan estontecon en kiu ĉiuj homoj estas traktataj kun egalaj zorgo kaj respekto, senkonsidere pri lingvo, kulturo, genro, kaj aliaj formoj de diverseco.

UEA havas novan retejon por aktivuloj

posted Jan 21, 2017, 1:30 PM by NZEA web2

EKO / AMO / Jaro de Lernanto / Ni semas / Gvidiloj / FLAM

Ĉi tiu retejo servas al la bezonoj de niaj aktivuloj. Sekve ĝi estas plejparte Esperanto-lingva kaj koncentriĝas je agadoj, interalie tiuj, kiujn motoras estraranoj. Komence la retejo prizorgas ĉefe unudirektan informo-donadon, sed la perspektiva celo estas enkonduki rimedojn por permesi dudirektajn dialogojn kaj enplekton de pli vasta gamo de aktivuloj.

Nova retejo: http://aktivulo.net/

edukado.net havas novan projekton "EKPAROLU"

posted Dec 21, 2016, 1:22 PM by NZEA web2

Nova en decembro 2016 estas projekto por informi ĵuslernintojn de Esperanto "parole apliki la lingvon, ensociiĝi kaj informi ilin pri la programoj, kursoj kaj pluaj ebloj de studoj".

Por spekti filmeton pri EKPAROLU navigu al http://edukado.net/ekparolu/prezento  kaj klaku al la bildo de Katalin Kováts.

Aperis nova versio de androida REVO

posted Nov 27, 2016, 12:04 AM by NZEA web2

Kio estas PReVo? - PReVo estas portebla versio de la libera, esperanta "Reta Vortaro, Re-Vo" por androido, t.e. por tabulkomputiloj kaj poŝtelefonoj.

Ĝi estas uzebla sen retkonekto kaj ĝi estas rapide serĉebla per la klavaro.

PReVo estas libera kaj senpaga programo. La aktuala versio estas 0.14. – PRevo estas havebla el Google Play - aŭ vi povas elŝuti ĝin rekte ĉe http://busydoingnothing.co.uk/prevo/

La androidan version prizorgas Neil Roberts, kontaktebla per "bpeeluk@yahoo.co.uk" .

------ Informo de 
Lingvo-Studio, L.S.
www.eventoj.hu

Novjorka prelegserio omaĝos al Tivadar Soros, esperantisto

posted Nov 23, 2016, 11:54 PM by NZEA web2   [ updated Nov 23, 2016, 11:55 PM ]

Esther Schor, aŭtoro de Bridge of Words: Esperanto and the Dream of a Universal Language (Ponto el vortoj: Esperanto kaj la revo de Universala Lingvo. Metropolitan Books, 2016), estos la unua parolanto en la prelegserio memoriga al Tivadar Soros, kies aŭtobiografia verko Maskerado, verkita en Esperanto, rakontis pri liaj sukcesaj streboj teni sian familion viva kaj kompleta dum la Nazia kunpelo kaj murdo de miloj da judoj en Hungario. Fine la familio almigris Usonon, kie lia filo, George Soros, elstariĝis en la mondo de financo kaj humana filantropio.

La prelegserio, subvenciata de Esperantic Studies Foundation, okazos sub aŭspicio de la Programo pri Lingvistiko ĉe la Postdiploma Centro de la Urba Universitato de Novjorko, 365 Kvina Avenuo (ĉe 34-a Strato). La prelego okazos en salono C198 vendredon, la 16-an de decembro, 2016, je la 4-a ptm.

Kiel profesoro de la angla ĉe Universitato Princeton, Esther Schor studas la originojn kaj evoluon de la Internacia Lingvo Esperanto kaj ĝian pozicion en la moderna mondo. Multrilate, ŝia nova libro estas rekonfirmo de la graveco de Esperanto kiel socia movado en la hodiaŭa mondo. Laŭ recenzo en New York Times, la libro "lasas nin sen dubo ke, kion ajn Esperanto faras, ĝi ŝajne ĝuste faras ĝin.”

Estontajn prelegojn prezentos Michael Gordin, profesoro pri la historio de scienco ĉe Universitato Princeton (pri ligo inter Albert Einstein kaj la internacilingva movado), Brigid O’Keeffe, profesoro pri historio ĉe Kolegio Brooklyn (pri Esperanto en la fruaj jaroj de Sovetunio), Ulrich Lins, historiisto kaj aŭtoro (pri persekutado de esperantistoj sub Hitler kaj Stalin), Nico Israel, profesoro de la angla ĉe Kolegio Hunter (pri James Joyce kaj Esperanto), kaj Ulrich Becker, eldonisto de Esperanto-libroj en Novjorko (pri eldonado en Esperanto). Pliaj informoj haveblas ĉe: http://www.soroslectures.org/

Informo el Esperanto por UN, Informilo de la UN-oficejo de Universala Esperanto-Asocio, Numero 25, novembro 2016.

UEA invitas volontulojn

posted Oct 14, 2016, 1:08 PM by NZEA web2

UEA serĉas kandidatojn por labori kiel plentempaj volontuloj en la Centra Oficejo en Roterdamo. Tio estas maniero ne nur grave kontribui al la Espearnto-Movado, sed ankaŭ pliriĉigi sian konon de la movado kaj sian vivon kiel esperantisto. Laborante en la koro de la Esperanto-movado, vi havos ŝancon kunlabori pri tre interesaj projektoj, partoprenadi aranĝojn kaj vivi en la tutmonda medio. La maksimuma daŭro de la volontulado dependas plej forte de la vizaj kondiĉoj; minimume ni preferas, ke la volontuloj restu almenaŭ 2 monatojn, maksimume ĝis unu jaro.

Internacia Konkurso de Mallongaj Filmoj

posted Sep 28, 2016, 3:14 PM by NZEA web2

http://esperanto.cri.cn/teokajamo2016e/ (esperante)

Kiel nia lingvo Esperanto, teo povas roli kiel perilo por amo. Bonvolu rakonti per filmeto pri teo kaj amo, vi havos ŝancon senpage vojaĝi al Ĉinio.

Foje diris Julio Baghy: "Amo kreas pacon, paco konservas humanecon, kaj humaneco estas la plej alta idealismo." Amo estas la kerno de nia lingvo Esperanto. Kaj Teo, kiun trinkas ĉiutage du trionoj de la monda loĝantaro, estas la magia trikaĵo, kiu vekas energion kaj iniciatas la vivmanieron de paco kaj amo. Tion celas ankaŭ nia lingvo Esperanto.

Do aliĝu! Rakontu pri teo kaj amo per mallongaj filnoj! Ni estas pretaj gastigi vin en Ĉinio!

Subtemo - decidita de vi!!


Por pluaj detaloj iru al la supre menciita retpaĝo. Ĉi tiun informon sendis la Ĉina Internacia Festivalo de Mallongaj Filmoj, 2016-2017.

Teo kaj Amo

Untitled Post

posted Sep 19, 2016, 9:39 PM by NZEA web2

Antaŭ unu jaro, dum la UK en Lillo, la Internacia Scienca Asocio Esperantista (ISAE) anoncis, ke la aliĝo al la asocio estas senpaga!

Kompreneble, tamen, ni bezonas koni nian membraron. Pro tio, ni invitas vin aliĝi per la ligilo:
ISAE-aliĝo

Kial tio gravas? Pro diversaj kialoj:
  • Se vi estas sciencemulo, tiel vi subtenas nian agadon kaj kuraĝigas nin daŭrigi.
  • Por nia interago kun UEA: ni rajtas havi 1 komitaton A se ni atingas 100 membrojn. Tio gravas por antaŭenigi la dialogon pri sciencoj en Esperantujo kun aliaj asocioj.
  • Malfacilas organizi fizikan kunvenon eĉ dum UK. Multaj ne povas partopreni. La ebleco partopreni al la vivo de la asocio per virtuala asembleo (rete, kompreneble) necesigas ke oni povu organizi tion per bona konado de la membraro. Tial viaj sugestoj kaj ideoj estos aŭskultataj.
La estraro de ISAE esperas ke vi favore respondos al ĉi tiu invito klakante la ligilon!

Sincere

Anthony Lucas
ISAE

Por informo pri ISAE legu en Vikipedio. kaj en la retejo de ISAE

La Komitato de UEA decidis la estraran oficojn

posted Jul 25, 2016, 3:15 PM by NZEA web2

La 42 komitatanoj kiuj voĉdonis hodiaŭ faris la elektojn en granda unuanimeco.

Aldone al la komitataj reviziantoj (Ans Bakker-ten Hagen kun 39 voĉoj kaj Flory Witdoeckt kun 40 voĉoj) kaj la membroj de la Komisiono pri Statutoj de la Landaj kaj Fakaj Asocioj (Mireille Grosjean kun 38 voĉoj, Ulrich Lins kun 38 voĉoj kaj Brian Moon kun 41 voĉoj) okazis ankaŭ balotoj por la estraraj oficoj.

Mark Fettes estis reelektita kiel Prezidanto (36 voĉoj por), Stefan MacGill kiel Vicprezidanto (39 voĉoj por) kaj Martin Schäffer kiel Ĝenerala Sekretario de UEA (35 voĉoj por).

Sube vi povas legi iliajn mallongajn vivresumojn, kaj la vivresumojn de la aliaj tri estraranoj, Emilio Cid, Lee Jungkee kaj Maria Rosaria Spanò.

Emilio Carlos Vaz Cid

Emilio Cid (1960), San-Paŭlo, Brazilo; komercisto. Instruisto pri la germana, ekinstruis Esperanton en 1981 en la ŝtata universitato UNICAMP, kaj estas diplomita pri sociaj sciencoj ĉe UNIMES. Estrarano de la asocio Libero por la Lingvoj kaj ĉefdelegito de UEA por Brazilo. Delonga aktivulo pri informado.


Mark Fettes

Prezidanto de UEA ekde 2013, verkinto de la Manifesto de Prago, iama oficisto de UEA kaj redaktoro de revuo Esperanto. Civitano de kvar landoj (Britio, Usono, Novzelando, Kanado); nuntempe loĝas en Vankuvero, Kanado, kie li estas profesoro pri edukado en Universitato Simon Fraser.

Lee Jungkee

Naskiĝis en Koreio en 1953. En la univ. Youngnam studis administradon kaj plu studis planologion. En 2002 premiito de la Premio Deguchi. Stariginto de la Seula Esperanto-Centron en 1991 kaj instruas Esperanton kiel docento en la universitato Kyunghee. Estrarano de UEA ekde 2013.

Stefan MacGill

Vicprezidanto de UEA ekde 2013. Motoro de la programo pri Aktivula Maturigo (AMO), kaj prizorginto de 22 seminarioj. Kreinto de ĉ 120 komunikoj por Landaj Asocioj kaj aliaj. Aktive apogas la kreskigon de rimedoj por Movada Evoluigo de €10,000 ĝis 100,000 ene de ses jaroj.

Martin Schäffer

Ĝenerala Sekretario de UEA ekde 2013. Firma kredanto pri la bezono pli forte investi rimedojn en movada evoluigo, specife en nia informa agado. Naskiĝis en Germanio en 1962, vivas delonge en Meksiko. Diplomito pri publika administrado (specialaj kampoj ekonomio kaj juro; FH Ludwigsburg).

Maria Rosaria Spanò

Nova estrarano, kun sperto el TEJO precipe pri eksteraj rilatoj kaj aktivula trejnado. Naskiĝis en Torino, Italio en 1981, doktoro pri klasika filologio kaj literaturo, profesie kvalifikita arĥivisto (2005-2007) kaj projektmastrumanto (2012).

Ĉi tiu artikolo estas Gazetaraj Komunikoj de UEA, n-ro 628

1-10 of 51