Novaĵoj‎ > ‎

Jaro de la Es­peranto-kulturo

posted Apr 2, 2018, 8:44 PM by NZEA web2
Iu ajn esperantisto, sen­de­­pen­de ĉu li kreas aŭ ne ion por Espe­ran­taj literaturo, muziko, teatro k.a. artkam­poj, povas aktive partopre­ni por kres­kigi kaj fortigi ĝin...

Unu el la celoj de tia agado devas esti zorgo pri la estonto de E-bibliotekoj kaj arĥivoj – kaj fizikaj kaj virtualaj. Ili devas konservi laŭeble la plej mul­ton de la kreaĵoj kaj informoj por la estontaj generacioj de esperantistoj. Por tio necesas tre atente elekti la prak­tikajn kaj teknikajn rimedojn, estas bezonata pli densa kunlaboro inter ĉiuj E-organizoj – de etaj kluboj ĝis kernaj asocioj kiel UEA...

Por la tuta artikolo legu en la revuo Esperanto, marto 2018 paĝo 51.
Comments