Novaĵoj‎ > ‎

La Komitato de UEA decidis la estraran oficojn

posted Jul 25, 2016, 3:15 PM by NZEA web2
La 42 komitatanoj kiuj voĉdonis hodiaŭ faris la elektojn en granda unuanimeco.

Aldone al la komitataj reviziantoj (Ans Bakker-ten Hagen kun 39 voĉoj kaj Flory Witdoeckt kun 40 voĉoj) kaj la membroj de la Komisiono pri Statutoj de la Landaj kaj Fakaj Asocioj (Mireille Grosjean kun 38 voĉoj, Ulrich Lins kun 38 voĉoj kaj Brian Moon kun 41 voĉoj) okazis ankaŭ balotoj por la estraraj oficoj.

Mark Fettes estis reelektita kiel Prezidanto (36 voĉoj por), Stefan MacGill kiel Vicprezidanto (39 voĉoj por) kaj Martin Schäffer kiel Ĝenerala Sekretario de UEA (35 voĉoj por).

Sube vi povas legi iliajn mallongajn vivresumojn, kaj la vivresumojn de la aliaj tri estraranoj, Emilio Cid, Lee Jungkee kaj Maria Rosaria Spanò.

Emilio Carlos Vaz Cid

Emilio Cid (1960), San-Paŭlo, Brazilo; komercisto. Instruisto pri la germana, ekinstruis Esperanton en 1981 en la ŝtata universitato UNICAMP, kaj estas diplomita pri sociaj sciencoj ĉe UNIMES. Estrarano de la asocio Libero por la Lingvoj kaj ĉefdelegito de UEA por Brazilo. Delonga aktivulo pri informado.


Mark Fettes

Prezidanto de UEA ekde 2013, verkinto de la Manifesto de Prago, iama oficisto de UEA kaj redaktoro de revuo Esperanto. Civitano de kvar landoj (Britio, Usono, Novzelando, Kanado); nuntempe loĝas en Vankuvero, Kanado, kie li estas profesoro pri edukado en Universitato Simon Fraser.

Lee Jungkee

Naskiĝis en Koreio en 1953. En la univ. Youngnam studis administradon kaj plu studis planologion. En 2002 premiito de la Premio Deguchi. Stariginto de la Seula Esperanto-Centron en 1991 kaj instruas Esperanton kiel docento en la universitato Kyunghee. Estrarano de UEA ekde 2013.

Stefan MacGill

Vicprezidanto de UEA ekde 2013. Motoro de la programo pri Aktivula Maturigo (AMO), kaj prizorginto de 22 seminarioj. Kreinto de ĉ 120 komunikoj por Landaj Asocioj kaj aliaj. Aktive apogas la kreskigon de rimedoj por Movada Evoluigo de €10,000 ĝis 100,000 ene de ses jaroj.

Martin Schäffer

Ĝenerala Sekretario de UEA ekde 2013. Firma kredanto pri la bezono pli forte investi rimedojn en movada evoluigo, specife en nia informa agado. Naskiĝis en Germanio en 1962, vivas delonge en Meksiko. Diplomito pri publika administrado (specialaj kampoj ekonomio kaj juro; FH Ludwigsburg).

Maria Rosaria Spanò

Nova estrarano, kun sperto el TEJO precipe pri eksteraj rilatoj kaj aktivula trejnado. Naskiĝis en Torino, Italio en 1981, doktoro pri klasika filologio kaj literaturo, profesie kvalifikita arĥivisto (2005-2007) kaj projektmastrumanto (2012).

Ĉi tiu artikolo estas Gazetaraj Komunikoj de UEA, n-ro 628

Comments